การเหนี่ยวนำการประสานทองแดง Billets

รายละเอียด

อิฐประสานทองแดง Billets สำหรับบัดกรีแบบเหนี่ยวนำพร้อมเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง RF 

การเหนี่ยวนำ-ประสานทองแดง billets

 

 

 

 

 

 

 

 

การประสานการเหนี่ยวนำ billets ทองแดง

 

 

 

 

 

 

 

ทองเหลืองบัดกรี billets ทองแดงเหนี่ยวนำ