การยืดตัวเหนี่ยวนำสำหรับดาดฟ้าและกำแพงกั้น

INDUCTION STRAIGHTENING Process สำหรับการยืดดาดฟ้าและผนังกั้น

โซลูชันการยืดผนังกั้นและผนังกั้นที่ประหยัดเวลาของเราด้วย ความร้อนเหนี่ยวนำ พบได้ในอุตสาหกรรมการต่อเรือ (การยืดดาดฟ้าเรือ) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (การยืดสะพานให้ตรง) และอุตสาหกรรมรถไฟ/รถบรรทุก

การยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำคืออะไร?

การยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำ
การยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำใช้ขดลวดในการสร้างความร้อนในพื้นที่ในเขตร้อนที่กำหนดไว้ เมื่อโซนเหล่านี้เย็นลงพวกมันก็หดตัว "ดึง" โลหะให้อยู่ในสภาพที่ราบเรียบ

การยืดผมแบบเหนี่ยวนำมีประโยชน์อย่างไร?

การยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำทำได้รวดเร็วมาก เมื่อทำการยืดดาดฟ้าเรือและกำแพงกั้นลูกค้าของเรามักรายงานว่าประหยัดเวลาขั้นต่ำ 50% เมื่อเทียบกับวิธีการเดิม หากไม่มีการเหนี่ยวนำการยืดบนเรือขนาดใหญ่สามารถใช้เวลาหลายหมื่นคนต่อชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย ความแม่นยำของการเหนี่ยวนำยังช่วยเพิ่มผลผลิต ตัวอย่างเช่นเมื่อยืดโครงรถบรรทุกไม่จำเป็นต้องถอดส่วนประกอบที่ไวต่อความร้อนออก การเหนี่ยวนำนั้นแม่นยำมากทำให้วัสดุที่อยู่ติดกันไม่ได้รับผลกระทบ

การยืดผมแบบเหนี่ยวนำใช้ที่ไหน?
การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำใช้กันอย่างแพร่หลายในการยืดดาดฟ้าเรือและกำแพงกั้นให้ตรง ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง คานยืดให้ตรง การยืดตัวแบบเหนี่ยวนำถูกนำมาใช้มากขึ้นในการผลิตและการซ่อมแซมหัวรถจักร รถยก และยานพาหนะบรรทุกสินค้าหนัก

การเหนี่ยวนำดาดฟ้าและการยืดกั้น

การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำช่วยลดเวลาในการยืดแผ่นกั้นและผนังกั้นได้มากถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ การยืดตัวแบบเหนี่ยวนำจะรักษาคุณสมบัติทางโลหะวิทยาได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการยืดผมที่ปลอดภัยที่สุด ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

โซลูชั่นการยืดผมแบบเหนี่ยวนำ

หลักการของระบบยืดผมแบบเหนี่ยวนำคือตัวเหนี่ยวนำที่มีกระแสสลับไหลผ่านจะสร้าง "กระแสเหนี่ยวนำ" ในแผ่นเหล็ก เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ให้ความร้อนเข้มข้น เพื่อให้วัสดุในบริเวณที่ให้ความร้อนขยายตัว แนวตั้ง ; เมื่อแผ่นเหล็กเย็นลง การหดตัวของวัสดุในพื้นที่ทำความร้อนโดยทั่วไปจะเหมือนกันในทุกทิศทาง ส่งผลให้เกิดการเสียรูปถาวร ทำให้แผ่นเหล็กสั้นลงและยืดตรง เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การปรับระดับ

การยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำ ผ่านระบบนี้จำเป็นต้องให้ความร้อนใกล้กับรอยเชื่อมของเรือเท่านั้น ซึ่งช่วยลดภาระงานปรับระดับ ประหยัดน้ำหล่อเย็นจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการอื่นๆ จะดำเนินการไปพร้อมกัน และทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างสั้นลง หลังจากการปรับระดับ ความเครียดสามารถขจัดความผิดปกติอย่างถาวร; ความร้อนที่เกิดจากการปรับระดับจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ ที่ตัวเหนี่ยวนำลดความเสียหายต่อชั้นสี ในเวลาเดียวกัน ไม่มีก๊าซพิษเกิดขึ้นในพื้นที่ทำความร้อน และมีควันน้อยลงเมื่อปรับระดับแผ่นเหล็กทาสี การไม่มีเสียงรบกวนสามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของคนงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ระบบปรับระดับยังใช้งานง่าย และด้วยอุณหภูมิความร้อนเหนี่ยวนำสูงสุดที่ตั้งไว้ จึงไม่ไหม้มากเกินไปแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะทำผิดพลาดก็ตาม

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการต่อเรือมักจะใช้วิธีการปรับระดับความร้อนด้วยเปลวไฟสำหรับการปรับระดับแผ่นเหล็ก กล่าวคือ ให้ความร้อนโดยตรงกับพื้นผิวที่ยกขึ้นของพื้นที่ที่ผิดรูปโดย "การโจมตีด้วยไฟ" เมื่อแผ่นเหล็กเย็นลง ด้านที่ร้อนจะหดตัวมากกว่าด้านที่ไม่ร้อน ทำให้วัสดุขยายตัวในแนวตั้ง ซึ่งจะทำให้แผ่นเหล็ก "ยืดตรง" วิธีนี้มีข้อเสียหลายประการ เช่น ใช้เวลาในการทำความร้อนนาน การเผาไหม้มากเกินไปเมื่อปรับระดับแผ่นเหล็กที่มีความหนามาก ความต้องการสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผลการปรับระดับที่ไม่สม่ำเสมอ และในขณะเดียวกัน ก๊าซพิษและควันจำนวนมากที่ให้คำปรึกษา ก่อให้เกิดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม. การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการปรับระดับความร้อนด้วยเปลวไฟแบบดั้งเดิม กระบวนการปรับระดับความร้อนแบบเหนี่ยวนำสามารถลดภาระงานในการปรับระดับได้มากถึง 80% และผลการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยมลพิษก็ชัดเจน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างเรือและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

ยืด
เมื่อเกิดการบิดเบี้ยวที่ไม่ต้องการในโครงสร้างโลหะ การแก้ไขจึงมีความจำเป็นในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่าง วิธีแก้ไขเพื่อลดการบิดเบี้ยวดังกล่าวคือการใช้ความร้อนบนพื้นที่บางส่วนในโครงสร้างเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดแรงเค้นเชิงกลในวัสดุ
วิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันนี้คือการยืดผมด้วยเปลวไฟ สำหรับสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะจะทุ่มเทเพื่อให้ความร้อนในพื้นที่เฉพาะตามรูปแบบการทำความร้อนซึ่งจะกำหนดการลดการบิดเบือนในโครงสร้างโลหะ
ปัจจุบันกระบวนการยืดผมนี้มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องใช้แรงงานฝีมือจำนวนมาก อันตรายในสถานที่ทำงานสูง การปนเปื้อนของพื้นที่ทำงาน และการใช้พลังงานสูง
ข้อดีความร้อนเหนี่ยวนำ
การเปลี่ยนการยืดเปลวไฟด้วยวิธีการเหนี่ยวนำมีข้อดีดังต่อไปนี้:
— ลดเวลาลงอย่างมากในการยืดผม
— ความสามารถในการทำซ้ำและคุณภาพความร้อน
— ปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ไม่มีควันอันตราย)
— ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับคนงาน
— ประหยัดพลังงานและต้นทุนแรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การต่อเรือโครงสร้างทางรถไฟและเหล็กในการก่อสร้างเป็นต้น

การเสียรูปของโลหะเป็นความท้าทายที่สำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เมื่อจำเป็นต้องแปรรูปโลหะให้ได้รูปทรงที่ต้องการ มาถึงจุดประสงค์ของอุปกรณ์ยืดผมแบบเหนี่ยวนำความร้อนด้วยแม่เหล็ก ซึ่งสามารถคืนสภาพโลหะที่ผิดรูปได้เมื่อให้ความร้อนกับโซนเฉพาะเพื่อขจัดความเครียดภายในโลหะ ในกระบวนการยืดตัวแบบเหนี่ยวนำที่โลหะถูกยืดให้ตรงหรือเปลี่ยนรูปเป็นรูปร่างเดิม มีกรณีที่นำไปใช้กับโลหะแข็งหรือพื้นผิวโลหะกลวงเพื่อเปลี่ยนรูปร่างตามขนาดเดิม วิธีการยืดผมนี้เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนน้อยกว่าวิธีการยืดผมแบบธรรมดา ประโยชน์ของการยืดผมด้วยการเหนี่ยวนำ HLQ:
ประสิทธิภาพของระบบที่ดีขึ้น
การออกแบบการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
ความร้อนเร็วขึ้นและลดรอบเวลา
ความปลอดภัยสูงสุดรวมอยู่ในระบบ
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำความร้อนโลหะและโลหะผสม

เครื่องทำความร้อนยืดผมแบบเหนี่ยวนำ
อุตสาหกรรมการต่อเรือเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ซึ่งความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าจะสูงกว่าระบบนำทางทางบก ความรู้โดเมนในภาคส่วนเฉพาะนี้จะทำให้ผู้ผลิตเข้าใจและผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและได้มาตรฐานคุณภาพตามที่คาดหวัง

HLQ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ได้มาตรฐานตามที่การรถไฟฯคาดหวังไว้จริงๆ กำลังเติบโตในโดเมนที่มีเพียงระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำที่ใช้เทคโนโลยีหลักซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงสุดในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

การรักษาความร้อนของชิ้นส่วนประกอบ
การถอดตัวยึดที่เป็นสนิม
การให้ความร้อนแก่โลหะของชิ้นส่วนโครงสร้าง
การทำความร้อนของเครื่องยนต์
การขึ้นรูปโลหะที่สำคัญตามข้อกำหนดขนาด

การยืดตัวเหนี่ยวนำสำหรับดาดฟ้าและกำแพงกั้น

โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อกรอกแบบฟอร์มนี้
=