ทองแดงเหนี่ยวนำการหลอม

รายละเอียด

การเหนี่ยวนำทองแดงและโลหะผสมเหนี่ยวนำด้วย RF, MF เตาหลอมเหนี่ยวนำ

ทองแดงหลอมเหนี่ยวนำ

 

 

 

 

 

 

ทองแดงหลอมเหนี่ยวนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาหลอมทองแดงเหนี่ยวนำ

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการหลอมทองแดงเหนี่ยวนำ
ทองแดงหลอมเหนี่ยวนำ