การประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำที่กำหนดเอง

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำที่กำหนดเอง

เป้าหมายของแอพพลิเคชั่นฮีทเตอร์แบบกำหนดเองคือการนำผลประโยชน์มากมายของการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำมาใช้กับทุก ๆ แอปพลิเคชันที่ต้องการการปรับปรุงความร้อน

=