การเหนี่ยวนำการหลอมทอง

รายละเอียด

การเหนี่ยวนำเตาหลอมทองด้วยเครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่กลาง RF

gold_melting

 

 

 

 

 

 

 

การเหนี่ยวนำละลายทอง

 

 

 

 

 

 

เตาหลอมทอง

 

 

 

 

 

 

การหลอมทองเหนี่ยวนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

=