การเหนี่ยวนำความร้อนที่ปลายแท่ง, แท่ง, แท่ง

รายละเอียด

การเหนี่ยวนำการทำความร้อนปลายแท่งและบิลเล็ตด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ RF

การเหนี่ยวนำขดลวดสำหรับเครื่องทำความร้อนสิ้นบาร์และแท่ง

 

 

 

 

 

 

การเหนี่ยวนำความร้อนปลายบาร์

 

 

 

 

ร้อนสิ้นสุดของบาร์และแท่ง

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามสินค้า