การหลอมทองเหลืองเหนี่ยวนำ

รายละเอียด

การหลอมเหนี่ยวนำทองเหลืองพร้อมเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำความร้อน MF-RF

ทองเหลืองหลอม

 

 

 

 

 

 

การหลอมเหนี่ยวนำทองเหลือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหลอมเหนี่ยวนำทองแดงและทองเหลือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาหลอมทองแดงเหนี่ยวนำ

สอบถามสินค้า