หดตัวสเตเตอร์และโรเตอร์ด้วยการเหนี่ยวนำ

รายละเอียด

การเหนี่ยวนำการหดตัวของสเตเตอร์และโรเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทำความร้อนความถี่สูง

การหดตัวที่เหมาะสมความถี่สูง Stator_and_rotor

 

 

 

 

 

 

หดตัวสเตเตอร์และโรเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดพอดีกับสเตเตอร์และโรเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

สเตเตอร์โรเตอร์

 

 

 

 

 

=