การเหนี่ยวนำการหลอมอลูมิเนียม

รายละเอียด

เตาหลอมอลูมิเนียมที่เหนี่ยวนำด้วยความร้อนเหนี่ยวนำ RF

การเหนี่ยวนำ-หลอมอลูมิเนียม

 

 

 

 

 

 

การเอียงเตาหลอมอลูมิเนียม

 

=