เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียด

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นเตาหลอมประเภทหนึ่งที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการหลอมโลหะ เตาหลอมเหนี่ยวนำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหลอมและการผสมโลหะหลากหลายชนิดโดยมีการสูญเสียการหลอมน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การกลั่นโลหะเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำได้
หลักการของเตาเหนี่ยวนำ
หลักการของเตาเหนี่ยวนำคือการเหนี่ยวนำความร้อน
ความร้อนเหนี่ยวนำ: การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ความร้อนแบบไม่สัมผัสสำหรับวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
หลักการของการเหนี่ยวนำความร้อนขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางกายภาพที่รู้จักกันดีสองประการ:

1. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

2. เอฟเฟกต์จูล

1) การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

การถ่ายโอนพลังงานไปยังวัตถุที่จะให้ความร้อนเกิดขึ้นโดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
วัสดุนำไฟฟ้าใดๆ ที่วางไว้ในสนามแม่เหล็กแปรผันคือบริเวณของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เรียกว่า กระแสไหลวน ซึ่งจะนำไปสู่ความร้อนจูลในที่สุด

2) ความร้อนของจูล
การให้ความร้อนแบบจูลหรือที่เรียกว่าการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกและการให้ความร้อนแบบต้านทานไฟฟ้า เป็นกระบวนการที่กระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำจะปล่อยความร้อน
ความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของกระแสคูณด้วยความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวด

การเหนี่ยวนำความร้อนขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ซึ่งเป็นส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่ำกว่าพลังงานอินฟราเรดและไมโครเวฟ
เนื่องจากความร้อนถูกถ่ายโอนไปยังผลิตภัณฑ์ผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชิ้นส่วนจะไม่สัมผัสโดยตรงกับเปลวไฟ ตัวเหนี่ยวนำจึงไม่ร้อนและไม่มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

– การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นการทำความร้อนที่รวดเร็ว สะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

– ขดลวดเหนี่ยวนำเย็นเมื่อสัมผัส ความร้อนที่สะสมในขดลวดจะถูกทำให้เย็นลงอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำหมุนเวียน

คุณสมบัติของ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า


— เตาแม่เหล็กไฟฟ้าต้องใช้ขดลวดไฟฟ้าเพื่อผลิตประจุ คอยล์ร้อนนี้จะถูกแทนที่ในที่สุด

–เบ้าหลอมที่ใช้วางโลหะนั้นทำจากวัสดุที่แข็งแรงกว่าซึ่งสามารถต้านทานความร้อนที่ต้องการได้ และตัวคอยล์ไฟฟ้าเองก็ระบายความร้อนด้วยระบบน้ำเพื่อไม่ให้ร้อนมากเกินไปหรือละลาย

— เตาเหนี่ยวนำสามารถมีขนาดได้ตั้งแต่เตาขนาดเล็กที่ใช้สำหรับโลหะผสมที่มีความแม่นยำมากเพียงประมาณหนึ่งกิโลกรัมไปจนถึงเตาเผาขนาดใหญ่กว่ามากที่ผลิตโลหะสะอาดจำนวนมากสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

–ข้อดีของเตาหลอมเหนี่ยวนำคือกระบวนการหลอมที่สะอาด ประหยัดพลังงาน และควบคุมได้ดี เมื่อเทียบกับวิธีการหลอมโลหะอื่นๆ ส่วนใหญ่

– โรงหล่อใช้เตาประเภทนี้ และตอนนี้ยังมีโรงหล่อเหล็กอีกหลายแห่งกำลังเปลี่ยนหลังคาโดมด้วยเตาเหนี่ยวนำเพื่อหลอมเหล็กหล่อ เนื่องจากเมื่อก่อนปล่อยฝุ่นและมลพิษอื่นๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก

— ความจุเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้ามีตั้งแต่ความจุน้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัมถึงหนึ่งร้อยตัน และใช้ในการหลอมเหล็กและเหล็กกล้า ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะมีค่า

–ข้อเสียเปรียบหลักประการหนึ่งของการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าในโรงหล่อคือการขาดความสามารถในการกลั่น วัสดุประจุจะต้องสะอาดจากผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันและองค์ประกอบที่ทราบ และธาตุผสมบางชนิดอาจสูญหายเนื่องจากออกซิเดชัน (และต้องเติมใหม่ในการหลอม)

ข้อดีของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า:
เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบเหนือระบบเตาหลอมอื่นๆ พวกเขารวมถึง:

ผลผลิตที่สูงขึ้น การไม่มีแหล่งกำเนิดการเผาไหม้ช่วยลดการสูญเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งอาจมีความสำคัญในด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต
การเริ่มต้นที่เร็วขึ้น กำลังไฟเต็มจากแหล่งจ่ายไฟพร้อมใช้งานทันที จึงช่วยลดเวลาในการเข้าถึงอุณหภูมิในการทำงาน การชาร์จต่อการแตะแบบเย็นเป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ
มีความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะหลอมเหลวในการเริ่มต้นอุปกรณ์หลอมเหนี่ยวนำแบบไร้แกนที่มีความถี่ปานกลาง สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการสตาร์ทเย็นซ้ำและเปลี่ยนโลหะผสมบ่อยครั้ง
กวนธรรมชาติ. หน่วยความถี่ปานกลางสามารถให้การกวนที่รุนแรงส่งผลให้หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
น้ำยาทำความสะอาดละลาย ไม่มีผลพลอยได้จากการเผาไหม้หมายถึงสภาพแวดล้อมการหลอมละลายที่สะอาดขึ้นและไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของระบบควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้
การติดตั้งที่กะทัดรัด สามารถรับอัตราการหลอมสูงได้จากเตาเผาขนาดเล็ก
ลดวัสดุทนไฟ ขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับอัตราการหลอมเหลวหมายความว่าเตาเหนี่ยวนำต้องการวัสดุทนไฟน้อยกว่าหน่วยที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น เตาเหนี่ยวนำจะเงียบกว่าเตาแก๊ส เตาอาร์ค หรือโดมมาก ไม่มีก๊าซเผาไหม้และความร้อนทิ้งจะลดลง
การอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมในการหลอมเหนี่ยวนำมีตั้งแต่ 55 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ และดีกว่ากระบวนการเผาไหม้อย่างมีนัยสำคัญ

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

=