เครื่องทำความร้อนลวดและสายเคเบิล

ลวดเหนี่ยวนำและตัวทำความร้อนสายเคเบิลยังใช้สำหรับการอุ่นเหนี่ยวนำ การอุ่นภายหลัง หรือการหลอมลวดโลหะ พร้อมกับการประสาน/วัลคาไนซ์ของฉนวนหรือฉนวนภายในผลิตภัณฑ์สายเคเบิลต่างๆ การให้ความร้อนก่อนการใช้งานอาจรวมถึงลวดความร้อนก่อนที่จะดึงออกหรืออัดรีด โดยทั่วไปหลังการให้ความร้อนจะรวมถึงกระบวนการต่างๆ เช่น การประสาน การหลอมโลหะ การบ่ม … อ่านเพิ่มเติม

=