เครื่องรื้อคอนกรีตเฟอร์โรคอนกรีตเหนี่ยวนำความร้อน

ฮีตเตอร์รื้อคอนกรีตเหนี่ยวนำ

เครื่องถอดประกอบคอนกรีตเฟอร์โรคอนกรีตแบบเหนี่ยวนำความร้อน วิธีการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูงอาศัยหลักการที่ว่าคอนกรีตรอบเหล็กเส้นจะเปราะบางเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากพื้นผิวเหล็กเส้นถูกส่งไปยังคอนกรีต ในวิธีนี้ ความร้อนจะเกิดขึ้นภายในคอนกรีตโดยไม่สัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ให้ความร้อน เช่น เหล็กเส้นภายใน … อ่านเพิ่มเติม