มือถือเชื่อมท่อสแตนเลส

ท่อเหล็กสแตนเลสแบบใช้มือถือพร้อมฮีตเตอร์เหนี่ยวนำแบบใช้มือถือ Objective Induction Braze ท่อสแตนเลสกับท่อทองแดงพร้อมฮีตเตอร์ประสานเหนี่ยวนำแบบใช้มือถือ วัตถุประสงค์คือเพื่อประเมินสารละลายประสานเหนี่ยวนำ ลูกค้าต้องการลดข้อบกพร่องและเพื่อสภาพแวดล้อมการประสานที่สะอาดขึ้น เนื่องจากขนาดท่อที่แตกต่างกันและปริมาตรที่ต่ำกว่า - การประเมินจะดำเนินการด้วย ... อ่านเพิ่มเติม