การเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับลวดสปริงและผงไนลอน

การตรึงความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำสำหรับลวดสปริงและผงไนลอน การตรึงความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำในกระบวนการที่พลาสติกเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว การใช้งานทั่วไปประการหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชันนี้คือการติดตั้งชิ้นส่วนโลหะเข้ากับชิ้นส่วนพลาสติก โลหะถูกทำให้ร้อนโดยใช้การเหนี่ยวนำให้อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของ … อ่านเพิ่มเติม

=