การใช้งานพื้นผิวการชุบด้วยการเหนี่ยวนำ

การชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำเป็นกระบวนการชุบแข็งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนแก่ส่วนประกอบโลหะโดยใช้การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ จากนั้นจึงทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้พื้นผิวที่แข็งตัว กระบวนการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยานยนต์ การบินและอวกาศ และการผลิต เพื่อปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและความทนทานของชิ้นส่วนโลหะ ในบทความนี้เราจะสำรวจ… อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของกระบวนการพื้นผิวชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำสำหรับการผลิต

ประโยชน์ของกระบวนการพื้นผิวชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำสำหรับการผลิต การผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพ เมื่อพูดถึงกระบวนการปรับสภาพพื้นผิว การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำกำลังกลายเป็นวิธีการทางเลือกอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานด้านการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากวิธีการอบชุบด้วยความร้อนแบบดั้งเดิม การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำให้ประโยชน์เฉพาะหลายประการ เช่น สูง … อ่านเพิ่มเติม

การเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการดับพื้นผิว

จลนพลศาสตร์ของการเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการชุบผิวเหล็กขึ้นอยู่กับปัจจัย: 1) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเหล็กอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในปริมาณความร้อนที่ดูดซับที่ความเข้มที่กำหนด ของสนามไฟฟ้าที่การเหนี่ยวนำที่กำหนด ... อ่านเพิ่มเติม

การเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการชุบผิวเหล็ก

จลนศาสตร์ของการเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการชุบผิวเหล็ก จลนพลศาสตร์ของการทำความร้อนเหนี่ยวนำสำหรับการชุบผิวเหล็กขึ้นอยู่กับปัจจัย: 1) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเหล็กอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในปริมาณความร้อนที่ดูดซับที่ ... อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ

กระบวนการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำถูกนำมาใช้โดยเฉพาะสำหรับการชุบแข็ง/การชุบแข็งของพื้นผิวแบริ่งและเพลา ตลอดจนชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องให้ความร้อนเฉพาะพื้นที่เท่านั้น ด้วยการเลือกความถี่ในการทำงานของระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ความลึกของการเจาะจะถูกกำหนด นอกจากนี้ มัน… อ่านเพิ่มเติม

=