ประสานแหวนลัดวงจรกับฮีตเตอร์เหนี่ยวนำ

การประสานการเหนี่ยวนำของวงแหวนลัดวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้า วงแหวนไฟฟ้าลัดวงจรถูกประสานกับโรเตอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในมอเตอร์ที่เรียกว่า “กรงกระรอก” ชื่อที่ใช้เรียกโรเตอร์และตัวมอเตอร์ทั้งหมดเอง ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในวงแหวนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคในมอเตอร์ขั้นสุดท้ายหรือ … อ่านเพิ่มเติม

=