การยืดตัวเหนี่ยวนำสำหรับดาดฟ้าและกำแพงกั้น

กระบวนการปรับความตึงด้วยการเหนี่ยวนำ สำหรับการยืดดาดฟ้าและแผงกั้นให้ตรง โซลูชันการยืดชั้นดาดฟ้าและผนังกั้นให้ตรงด้วยการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำของเรานั้นประหยัดเวลา พบได้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ (การยืดดาดฟ้า) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (การยืดสะพานให้ตรง) และอุตสาหกรรมรถไฟ/รถบรรทุก (การผลิตและการซ่อมแซมหัวรถจักร รถยกและรถขนสินค้าหนัก) การยืดผมแบบเหนี่ยวนำคืออะไร? การยืดผมแบบเหนี่ยวนำใช้ขดลวดเพื่อ… อ่านเพิ่มเติม