เหตุใดการอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำจึงจำเป็นสำหรับการเชื่อม

เหตุใดการอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำจึงจำเป็นสำหรับการเชื่อม: ประโยชน์และเทคนิค การอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำเป็นกระบวนการที่วัสดุนำไฟฟ้าได้รับความร้อนโดยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในตัวมัน ความร้อนเกิดจากความต้านทานของวัสดุต่อการไหลของกระแส การอุ่นแบบเหนี่ยวนำใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเชื่อมเพื่อเพิ่ม… อ่านเพิ่มเติม

การอุ่นเครื่องเหนี่ยวนำก่อนการเชื่อมเพื่อลดความเครียด

การอุ่นเครื่องเหนี่ยวนำก่อนเชื่อมเครื่องทำความร้อนท่อ

การอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำก่อนการเชื่อมสำหรับฮีตเตอร์ที่คลายความเครียด ทำไมต้องใช้การอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำก่อนการเชื่อม ?การอุ่นด้วยการเหนี่ยวนำอาจทำให้อัตราการเย็นตัวช้าลงหลังจากการเชื่อม การหลีกเลี่ยงไฮโดรเจนที่ฟุ้งกระจายในโลหะเชื่อมจะเป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงรอยแตกที่เกิดจากไฮโดรเจน ในขณะเดียวกัน มันยังลดระดับการเชื่อมผนึกและระดับการแข็งตัวของโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน, … อ่านเพิ่มเติม

อุ่นเหนี่ยวนำก่อนเชื่อมท่อเหล็ก

Induction Preheating Before Welding Steel Pipe แอปพลิเคชั่นทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำนี้แสดงการอุ่นท่อเหล็กก่อนเชื่อมด้วยแหล่งจ่ายไฟเหนี่ยวนำที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ 30kW และขดลวดระบายความร้อนด้วยอากาศ การอุ่นส่วนท่อแบบเหนี่ยวนำล่วงหน้าเพื่อให้การเชื่อมช่วยให้เวลาในการเชื่อมเร็วขึ้นและคุณภาพของรอยเชื่อมดีขึ้น อุตสาหกรรม: อุปกรณ์การผลิต: HLQ 30kw air cooled … อ่านเพิ่มเติม

=