แท่งทองแดงอุ่นเหนี่ยวนำ

การอุ่นแท่งทองแดงให้ร้อนที่อุณหภูมิ วัตถุประสงค์: เพื่ออุ่นแท่งทองแดงสองแท่งที่อุณหภูมิภายใน 30 วินาที; ลูกค้าต้องการเปลี่ยนระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ 5kW ของคู่แข่งซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ วัสดุ: แท่งทองแดง (1.25” x 0.375” x 3.5”/31 มม. x 10 มม. x 89 มม. ) – สีแสดงอุณหภูมิ: 750 ºF (399 … อ่านเพิ่มเติม

=