ระบบทำความร้อนท่อส่งของเหลวแบบเหนี่ยวนำ

ระบบทำความร้อนแบบท่อส่งของเหลวแบบเหนี่ยวนำ HLQ อุปกรณ์ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำได้รับการออกแบบมาสำหรับท่อส่ง ท่อ เรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องปฏิกรณ์เคมี และหม้อไอน้ำ เรือจะถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุของเหลว เช่น น้ำร้อนสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมัน ก๊าซ อาหาร และวัตถุดิบทางเคมี เครื่องทำความร้อนขนาด 2.5KW-100KW เป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลัง 120KW-600KW คือ ค่าน้ำ … อ่านเพิ่มเติม