เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนเหนี่ยวนำ PDF

การพัฒนาความเป็นไปได้ของเครื่องจักรขึ้นอยู่กับการผลิตตลับลูกปืนที่สามารถทำงานด้วยความเร็วในการหมุนสูง แบริ่งสมัยใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องกลคือแบริ่งความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ตลับลูกปืนนี้มีข้อดีหลายประการ ตลับลูกปืนความร้อนแบบเหนี่ยวนำไม่จำเป็นต้องมีสารหล่อลื่น ไม่มีการติดต่อทางกลไก ... อ่านเพิ่มเติม