การเชื่อมแบบเหนี่ยวนำคืออะไร?

การเชื่อมแบบเหนี่ยวนำคืออะไร?
ด้วยการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำความร้อนจะเกิดขึ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าในชิ้นงาน ความเร็วและความแม่นยำ
ของการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมขอบท่อและท่อ ในกระบวนการนี้ท่อจะผ่านขดลวดเหนี่ยวนำด้วยความเร็วสูง ในขณะที่ทำเช่นนั้นขอบของมันจะถูกทำให้ร้อนจากนั้นบีบเข้าหากันเพื่อสร้างรอยเชื่อมตามยาว การเชื่อมแบบเหนี่ยวนำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตในปริมาณมาก เครื่องเชื่อมแบบเหนี่ยวนำยังสามารถติดตั้งหัวสัมผัสเพื่อเปลี่ยนเป็น
ระบบเชื่อมอเนกประสงค์
ประโยชน์อะไรบ้าง?
การเชื่อมตามยาวแบบเหนี่ยวนำอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และมีปริมาณงานสูง การใช้พลังงานต่ำและประสิทธิภาพสูงของระบบการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำ D HUAWEI ช่วยลดต้นทุน ความสามารถในการควบคุมและการทำซ้ำช่วยลดเศษเหล็ก ระบบของเรายังมีความยืดหยุ่น - การจับคู่โหลดอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่ากำลังขับเต็มที่ในขนาดท่อที่หลากหลาย และรอยเท้าขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการรวมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในสายการผลิต
ซึ่งจะมีการใช้งานอย่างไร
การเชื่อมแบบเหนี่ยวนำใช้ในอุตสาหกรรมท่อและท่อสำหรับการเชื่อมเหล็กสแตนเลสตามยาว (แม่เหล็กและไม่ใช่แม่เหล็ก) อลูมิเนียมคาร์บอนต่ำและเหล็กกล้าอัลลอยด์ต่ำ (HSLA) ความแข็งแรงสูงและอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
วัสดุ
ท่อเชื่อมเหนี่ยวนำ