กระบวนการขึ้นรูปและการปลอมแบบเหนี่ยวนำร้อน

การเหนี่ยวนำการขึ้นรูปร้อนและกระบวนการตีขึ้นรูปการเหนี่ยวนำการขึ้นรูปแบบร้อนเป็นกระบวนการในการผลิตตัวยึดอุตสาหกรรมเช่นสลักเกลียวสกรูและหมุดย้ำ ความร้อนใช้ในการทำให้โลหะอ่อนตัวลงซึ่งโดยปกติจะเป็นแผ่นแท่งท่อหรือลวดจากนั้นใช้ความดันเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของโลหะโดยการทำ ... อ่านเพิ่มเติม

การเหนี่ยวนำการขึ้นรูปและการเหนี่ยวนำการขึ้นรูปร้อน

การเหนี่ยวนำการขึ้นรูปและการเหนี่ยวนำการขึ้นรูปร้อน

=