เตาหลอมเหนี่ยวนำเบ้าหลอมอลูมิเนียม

เตาหลอมเบ้าหลอมอลูมิเนียม

ด้านบน 500 ^ 1500kg เตาหลอมอลูมิเนียมแบบเอียงสำหรับเตาหลอมเหมาะสำหรับทุกชนิดของโลหะผสมอลูมิเนียม, เศษ, หลอม, กระป๋อง, ล้ออลูมิเนียมรถยนต์ ฯลฯ