วิดีโอการเหนี่ยวนำการปลอมอัตโนมัติ

วิดีโอการเหนี่ยวนำโดยอัตโนมัติของเตาหลอมโลหะด้วยระบบป้อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ