การตรวจสอบโทโพโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ

การตรวจสอบโทโพโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ ระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งค้นพบครั้งแรกโดย Michael Faraday ในปี 1831 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าหมายถึงปรากฏการณ์ที่กระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นในวงจรปิดโดยความผันผวนของกระแสในอีกวงจรหนึ่งที่วางต่อไป ไปมัน หลักการพื้นฐานของ… อ่านเพิ่มเติม

การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียม

การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียมโดยใช้ขดลวดตัวนำยิ่งยวด การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียมและแท่งทองแดง การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้ความร้อนแก่โลหะ เนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด รวดเร็ว และในกรณีส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ประหยัดพลังงานมาก กระแสสลับจะถูกส่งผ่านขดลวดทองแดงของขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่แปรผันตามเวลา ... อ่านเพิ่มเติม

การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กทรงกระบอก

ความร้อนเหนี่ยวนำของแท่งแม่เหล็กไร้แม่เหล็กทรงกระบอก ความร้อนเหนี่ยวนำของแท่งเหล็กไร้แม่เหล็กทรงกระบอกโดยการหมุนของแท่งแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กเกิดจากระบบแม่เหล็กถาวรที่จัดเรียงอย่างเหมาะสม แบบจำลองเชิงตัวเลขได้รับการแก้ไขโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ลำดับที่สูงกว่าแบบปรับตัวได้เต็มรูปแบบในสูตรแบบเสาหิน กล่าวคือ ทั้งแบบแม่เหล็ก … อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

การฉีดพลาสติกด้วยเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำการฉีดพลาสติกด้วยความร้อนแบบเหนี่ยวนำต้องใช้ความร้อนล่วงหน้าของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลหรือการบ่มของวัสดุฉีดขึ้นรูปเป็นไปอย่างเหมาะสม วิธีการทำความร้อนโดยทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมคือการให้ความร้อนด้วยไอน้ำหรือตัวต้านทาน แต่มีความยุ่งเหยิงไม่มีประสิทธิภาพและไม่น่าเชื่อถือ การเหนี่ยวนำความร้อนคือ ... อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบขดลวดเหนี่ยวนำความร้อนและ PDF พื้นฐาน

การออกแบบขดลวดความร้อนเหนี่ยวนำและ PDF พื้นฐานในแง่หนึ่งการออกแบบขดลวดสำหรับความร้อนแบบเหนี่ยวนำถูกสร้างขึ้นจากการจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จำนวนมากซึ่งมีการพัฒนามาจากรูปทรงเรขาคณิตของตัวเหนี่ยวนำอย่างง่ายหลายรูปแบบเช่นขดลวดโซลินอยด์ ด้วยเหตุนี้การออกแบบขดลวดโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บทความชุดนี้ทบทวนพื้นฐานทางไฟฟ้า ... อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและออกแบบเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเหนี่ยวนำความร้อน IGBT

การวิจัยและออกแบบเกี่ยวกับ IGBT Induction Heating Power Supply บทนำเทคโนโลยีการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำมีข้อได้เปรียบซึ่งวิธีการแบบเดิมไม่มีเช่นประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงความเร็วสูงควบคุมได้และง่ายต่อการตระหนักถึงระบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีการทำความร้อนขั้นสูงดังนั้นจึงมี การประยุกต์ใช้ที่หลากหลายในเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตทางสังคม … อ่านเพิ่มเติม

เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนเหนี่ยวนำ PDF

การพัฒนาความเป็นไปได้ของเครื่องจักรขึ้นอยู่กับการผลิตตลับลูกปืนที่สามารถทำงานด้วยความเร็วในการหมุนสูง แบริ่งสมัยใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องกลคือแบริ่งความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ตลับลูกปืนนี้มีข้อดีหลายประการ ตลับลูกปืนความร้อนแบบเหนี่ยวนำไม่จำเป็นต้องมีสารหล่อลื่น ไม่มีการติดต่อทางกลไก ... อ่านเพิ่มเติม

PDF การทำความร้อนขั้นพื้นฐาน

หลักการทางกายภาพของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำลักษณะเฉพาะของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ•อุณหภูมิสูงในชิ้นงาน (ในกรณีส่วนใหญ่) •ความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นเวลาสั้น ๆ ในการทำความร้อน (ในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน) •ความถี่สูง (ในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน) •แหล่งความร้อนอยู่ภายในชิ้นงาน การเหนี่ยวนำความร้อนปัจจัยพื้นฐาน Induction-Heating-fundamentals.pdf

เทคโนโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ PDF

การทบทวนเทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ 1. บทนำระบบที่ประยุกต์ใช้ IH (การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ) ทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ง Michael Faraday ค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 1831 ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าหมายถึงฟีโนมที่กระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นในวงจรปิดโดย ความผันผวนของกระแสในวงจรอื่นที่อยู่ถัดจาก ... อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเหนี่ยวนำความร้อน PDF

ความร้อนจากการเหนี่ยวนำถูกบันทึกไว้เป็นครั้งแรกเมื่อพบว่าความร้อนเกิดขึ้นในขดลวดของหม้อแปลงและมอเตอร์ดังที่กล่าวไว้ในบท“ การบำบัดความร้อนของโลหะ” ในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นจึงมีการศึกษาทฤษฎีการเหนี่ยวนำความร้อนเพื่อให้สามารถสร้างมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยลดการสูญเสียความร้อนให้น้อยที่สุด การพัฒนา … อ่านเพิ่มเติม