การเหนี่ยวนำ PWHT-Post Weld Heat Treatment คืออะไร

Induction PWHT (Post Weld Heat Treatment) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเชื่อมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกลและลดความเค้นตกค้างในรอยเชื่อม โดยเกี่ยวข้องกับการทำความร้อนส่วนประกอบที่เชื่อมจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดและคงไว้ที่อุณหภูมินั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามด้วยการทำความเย็นแบบควบคุม
วิธีการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนโดยตรงภายในวัสดุที่กำลังบำบัด ขดลวดเหนี่ยวนำจะถูกวางรอบๆ รอยเชื่อม และเมื่อมีกระแสสลับไหลผ่าน จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสเอ็ดดี้ในวัสดุ กระแสน้ำวนเหล่านี้สร้างความร้อนเนื่องจากความต้านทาน ส่งผลให้บริเวณรอยเชื่อมเกิดความร้อนเฉพาะที่

วัตถุประสงค์ของการเหนี่ยวนำ PWHT คือการลดความเค้นตกค้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือการแตกร้าวในส่วนประกอบได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับแต่งโครงสร้างจุลภาคของโซนการเชื่อม ปรับปรุงความเหนียว และลดความไวต่อการแตกหักแบบเปราะ

Induction PWHT มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การผลิตไฟฟ้า และการก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมคุณภาพสูงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของ PWHT คือการลดความเค้นตกค้างที่อาจนำไปสู่การบิดเบี้ยวหรือการแตกร้าวในส่วนประกอบที่เชื่อม โดยการควบคุมวงจรการทำความร้อนและความเย็นของการเชื่อม ความเค้นตกค้างใดๆ จะค่อยๆ บรรเทาลง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์โดยรวมของการเชื่อม

อุณหภูมิและระยะเวลาจำเพาะของ PWHT ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของวัสดุ ความหนา กระบวนการเชื่อมที่ใช้ และคุณสมบัติทางกลที่ต้องการ โดยทั่วไปกระบวนการนี้จะดำเนินการหลังจากการเชื่อมเสร็จสิ้น แต่ก่อนที่จะใช้เครื่องจักรขั้นสุดท้ายหรือการปรับสภาพพื้นผิวใดๆ
เครื่องบำบัดความร้อนหลังการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเชื่อมเพื่อดำเนินการบำบัดความร้อนกับชิ้นส่วนที่เชื่อม

หลังการเชื่อม โครงสร้างโลหะอาจพบกับความเค้นตกค้างและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิสูงในกระบวนการเชื่อม การบำบัดความร้อนหลังการเชื่อม (PWHT) ดำเนินการเพื่อลดความเครียดเหล่านี้และฟื้นฟูคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

พื้นที่ เครื่องเหนี่ยวนำแบบ PWHT ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนภายในชิ้นส่วนที่เชื่อม ประกอบด้วยขดลวดเหนี่ยวนำที่สร้างสนามแม่เหล็กรอบชิ้นงานเพื่อเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าภายในชิ้นงาน กระแสน้ำเหล่านี้สร้างความร้อนผ่านความต้านทาน ทำให้ส่วนประกอบร้อนขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องจักรจะมีส่วนควบคุมสำหรับการปรับอุณหภูมิ เวลา และพารามิเตอร์อื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการรักษาความร้อนจำเพาะ นอกจากนี้ยังอาจมีระบบทำความเย็นหรือวัสดุฉนวนเพื่อควบคุมอัตราการทำความเย็นหลังการให้ความร้อน

เครื่อง PWHT แบบเหนี่ยวนำมีข้อดีมากกว่าวิธีการแบบเดิมหลายประการ เช่น การทำความร้อนจากเตาหรือการทำความร้อนด้วยเปลวไฟ ให้ความร้อนที่แม่นยำและเฉพาะจุด ลดการบิดเบือนจากความร้อนและลดการใช้พลังงาน กระบวนการเหนี่ยวนำยังช่วยให้อัตราการทำความร้อนเร็วขึ้นและรอบเวลาสั้นลงเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป

โดยรวมแล้ว การรักษาความร้อนหลังการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบที่เชื่อมมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนดในด้านความแข็งแรง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือ

 

=