เครื่องชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำใช้เป็นหลักในการชุบผิวเพลา การชุบแข็งด้วยพิน พื้นผิวชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด้วยลูกกลิ้ง และกระบวนการชุบแข็งด้วยหมีเพื่อเพิ่มความแข็งและความเปราะบางของชิ้นส่วน

=