เตาอุณหภูมิสูงเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาให้ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากและให้สภาพแวดล้อมการทำความร้อนที่ควบคุมได้สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เตาอุณหภูมิสูงมีบทบาทสำคัญในการบำบัดความร้อน เช่น การหลอม การประสาน การเผาผนึก และการแบ่งเบาบรรเทา ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วยคุณสมบัติทางกลที่เพิ่มขึ้นและความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่ดีขึ้น

=