เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำสำหรับเครื่องจักรแปรรูปพลาสติก, เครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องฟิล์มเป่าและเครื่องอัดรีด

=