การออกแบบขดลวดเหนี่ยวนำความร้อนและ PDF พื้นฐาน

การออกแบบขดลวดเหนี่ยวนำความร้อนและ PDF พื้นฐาน

เรียกได้ว่าการออกแบบคอยล์สำหรับ ความร้อนเหนี่ยวนำ ถูกสร้างขึ้นจากที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการพัฒนามาจากรูปทรงเรขาคณิตของตัวเหนี่ยวนำอย่างง่ายหลายแบบเช่นขดลวดโซลินอยด์ ด้วยเหตุนี้การออกแบบขดลวดโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บทความชุดนี้จะทบทวนการพิจารณาพื้นฐานทางไฟฟ้าในการออกแบบตัวเหนี่ยวนำและอธิบายถึงขดลวดที่ใช้กันทั่วไปบางส่วน……

 

Induction_Heating_Coils_Design_and_Basic.pdf

 

=