ผู้ผลิตเตาหลอมอลูมิเนียมทองแดงแบบเหนี่ยวนำ

ผู้ผลิตเตาหลอมอลูมิเนียมทองแดงแบบเหนี่ยวนำ