แอพลิเคชันของเตาหลอมอลูมิเนียมเหนี่ยวนำ

การประยุกต์ใช้เตาหลอมอลูมิเนียมเหนี่ยวนำ เตาหลอมที่ออกแบบมาให้เป็นเตาหลอมเหนี่ยวนำช่องมีความจุรวม 50 ตันและน้ำหนักเทออกที่มีประโยชน์สูงสุด 40 ตัน พลังงานหลอมละลายผลิตโดยตัวเหนี่ยวนำสี่ตัวที่ติดตั้งในมุมที่กำหนดบนพื้นเตาหลอมด้วยโหลดที่เชื่อมต่อทั้งหมด 3,400 กิโลวัตต์ … อ่านเพิ่มเติม

=