การประยุกต์ใช้กระบวนการทำความร้อนด้วยลวดเหนี่ยวนำ

การประยุกต์ใช้กระบวนการทำความร้อนด้วยลวดเหนี่ยวนำ ในการผลิตลวดเหล็ก ลวดทองแดง ลวดทองเหลือง และเหล็กหรือแท่งสปริงทองแดงที่ให้ความร้อน กระบวนการบำบัดความร้อนที่แตกต่างกันถูกนำมาใช้ เช่น การวาดลวด การแบ่งเบาบรรเทาหลังการผลิต การอบชุบด้วยความร้อนในข้อกำหนดพิเศษ การเหนี่ยวนำ การหลอมก่อนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ฯลฯ มีการร้องขอเป็นจำนวนมาก … อ่านเพิ่มเติม

=